GRLWEAP 14 – Heibaarheid Software

Published by Ronald on

Om het heien van funderingspalen goed te modelleren, is een goed model van de golfmechanica tijdens het heien essentieel. Met GRLWEAP 14 heibaarheid software hebben we nu het nieuwste gereedschap om deze wave equation analyses uit te voeren.

Het heien van palen lijkt op het eerste gezicht erg eenvoudig: breng de paal op de juiste plaats, sla erop met een hamer totdat hij de juiste diepte heeft bereikt, en klaar is kees!

Maar om een goed funderingsontwerp te maken, en risico’s tijdens werkvoorbereiding en uitvoering te beperken, moeten we het heiproces in detail begrijpen. Bijvoorbeeld: hoe vindt de overdracht van de hamer energie naar de paal plaats? Welke trek- en drukkrachten treden op tijdens het heien? Kunnen we door bepaalde harde lagen heen heien? Is de hamer groot genoeg? Is de paal sterk genoeg?

Voor een goed begrip van het heiproces zijn wave equation modellen een behulpzaam gereedschap. De hamer, paal en interactie met de grond worden als een massa-veer systeem met dempers gemodelleerd. Hiermee wordt het werkelijke heigedrag benaderd, en kunnen we inschatten hoe het werkelijke heien gaat plaatsvinden. Ook kunnen we voorspellingen doen van de krachten die tijdens het heien in de palen optreden. Nuttig, om bijvoorbeeld de benodigde hoeveelheid wapening in een betonpaal te optimaliseren. Of om de juiste hamer te kiezen.

Pile Dynamics hebben in 2021 hun vertrouwde software GRLWEAP een update gegeven. Deze nieuwste versie stelt ons in staat om eenvoudig gevoeligheidsanalyses uit te voeren op verschillende grondprofielen, snel het effect van hamers te onderzoeken en het risico op paalschade in te schatten.

Software is natuurlijk slechts een stuk gereedschap. En zoals elk stuk gereedschap moet je weten hoe het te gebruiken. Wij combineren de kracht van GRLWEAP 14 met onze jarenlange ervaring in ontwerp en uitvoering van funderingen. Het doel is u te helpen met het ontwerp en de realisatie van uw project. Met onze ervaring in heibaarheidsanalyses helpen we u de risico’s van heien te begrijpen en te beheersen.

Meer weten? Lees dan meer over onze kennis van funderingen. Of neem contact op.