Hulpwerk

Hulpwerk of tijdelijk werk omvat de constructies die nodig zijn om het uiteindelijke bouwwerk te realiseren. Firm Ground Engineering heeft ruime internationale ervaring met het geotechnische ontwerp van hulpwerk in de infrastructuur en utiliteitsbouw.

Hoewel hulpwerk meestal tijdelijk van aard is, kan de realisatie ervan een significante kostenpost zijn. Ook is de impact op de uitvoeringsplanning vaak erg groot.

Goed ontwerp van hulpwerk vereist goede communicatie tussen de ontwerper van het tijdelijke werk, de werkvoorbereiding en uitvoering en de ontwerper van de uiteindelijke constructie.

Hulpwerk dient voor een veilige werkomgeving te zorgen. Safety in Design (SiD) is een belangrijk concept en wordt als internationale best practice gezien. Het concept houdt in dat reeds in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met een veilige bouw. Als hier in een vroeg stadium over wordt nagedacht kunnen onveilige situaties worden voorkomen. Daarbij is de preventiehiƫrarchie (Hierarchy of Controls) leidend.

Door jarenlange werkervaring met en bij aannemers is Firm Ground Engineering goed in staat een veilig ontwerp te combineren met uitvoerbaarheid. Communicatie is daarbij essentieel.

Ronald Damen heeft internationale ervaring met het ontwerpen van geotechnisch hulpwerk voor infrastructurele werken, hoogbouw en havens. Zo heeft hij keerwanden en werkplatforms ontworpen voor de hoogste commerciƫle toren in het centrum van Auckland, Nieuw Zeeland. Maar ook complexe werkplatforms voor kranen van 600 ton op steile taluds en diepe bouwkuipen in binnenstedelijk gebied, zoals Amsterdam en Den Haag behoren tot zijn ervaring.

Om bij te dragen aan de vergroting van het bewustzijn van hulpwerk (tijdelijk werk) is Ronald commissielid geweest van het Temporary Works Forum New Zealand.

Heeft u een uitdaging op het gebied van tijdelijk werk? Of heeft u een tender waarvan u een risico-analyse voor hulpwerk nodig heeft? Neem dan contact op.