Funderingen

Wij hebben internationale ervaring met het geotechnisch ontwerp en verificatie van funderingen in infrastructuur, havens, offshore en gebouwen.

Met ervaring op grote en kleine projecten in onder andere Nederland, Australiƫ en Nieuw Zeeland, is Firm Ground Engineering gespecialiseerd in het ontwerp van funderingen. Zowel diepe funderingen (palen) als fundering op staal. Ook voor aardbevingsbestendig ontwerpen van funderingen kunt u bij ons terecht.

Een essentieel onderdeel van goed funderingsontwerp is de data analyse vooraf, waarbij zowel resultaten van geotechnisch onderzoek als ook data uit bestaande projecten worden meegenomen. Bijvoorbeeld paaltest data of informatie die verzameld is tijdens de installatie van de palen.

Een ontwerp is gebaseerd op een grondmodel. Wij bouwen een grondmodel op rond basiskennis van de geologie, bestaand grondonderzoek, observaties en informatie van omliggende projecten. Per definitie bestaat er altijd onzekerheid rond de validiteit van het model. Het is immers gebaseerd op een beperkte hoeveelheid grondonderzoek, en aannames over de interactie tussen de grond en de fundering. Door gevoeligheidsanalyses kunnen we echter zorgen dat het risico van deze onzekerheid beperkt is. Ook kunnen we op basis van ons grondmodel aanbevelingen doen voor aanvullend grondonderzoek, gerichte testen of monitoring.

Bij geheide palen is het vooraf verstandig een heibaarheidsanalyse uit te voeren. Hierbij is het van belang dat de risico’s voor de uitvoering worden onderzocht. Wij gaan daarom altijd in gesprek met de uitvoerende partij. Elk project heeft andere uitdagingen en de heibaarheidsanalyse dient daar rekening mee te houden. Voor sommige projecten is het tijdspad essentieel, voor anderen de beschikbaarheid van machines en materialen.

Het testen van funderingen kan op uiteenlopende manieren. Wij nemen de verificatiestap mee in ons ontwerp. Hoe meer er getest wordt, des te kleiner de onzekerheid en daarmee de benodigde onzekerheidsmarges. Waar het optimum ligt verschilt per project.

Wilt u eens vrijblijvend met ons sparren over een project? Of heeft u behoefte aan een expert in uw team met internationale ervaring in geotechnisch ontwerp en verificatie van funderingen? Neem dan contact met ons op.