Erosiebescherming

Daar waar water grond raakt kan erosie optreden. Met effectieve erosiebescherming kan schade aan constructies en funderingen voorkomen worden. Firm Ground Engineering ontwerpt effectieve bescherming tegen erosie voor kleine en grote toepassingen. Tevens adviseren wij u over erosiebescherming in uw projecten.

Erosie treedt op wanneer bewegend water kracht uitoefent op grond. Afhankelijk van de grondsoort en de energie van het water kunnen gronddeeltjes losgewoeld en verplaatst worden. Op termijn kan erosie ernstige schade veroorzaken aan bodems en oevers. Effectieve erosiebescherming kan deze schade voorkomen.

Erosiebescherming is een lokale bescherming van bodems, oevers en constructies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materialen zoals stortsteen, graszoden, geotextiel, beton of een combinatie hiervan. De bescherming leidt in principe slechts tot het verplaatsen van het probleem: aan de randen van de bescherming kan erosie weer plaatsvinden. Het is dus zaak de bescherming daar te leggen waar geen schade kan worden geaccepteerd. Daarmee is de grootte en soort bescherming afhankelijk van de functie die vervuld moet worden.

Een belangrijke toepassing van erosiebescherming is uiteraard de bescherming van dijken. De graszoden op vele Nederlandse dijken vormen een effectieve bescherming tegen erosie door stroming en golven. Bij golfbrekers vervult de stortsteen een belangrijke functie is het dissiperen van golfenergie.

Uitlaten van hemelwaterafvoeren (regenwater) en overstorten veroorzaken een grote concentratie stromend water op een klein oppervlak en vereisen dus meestal bodem- of oeverbescherming.

Ronald Damen heeft jaren ervaring met het ontwerp van erosiebescherming, zowel op kleine schaal als op grote schaal. Zo heeft hij het ontwerp geleid van de bodembescherming en golfbrekers van de koelwateruitlaat van de Magnum Centrale in samenwerking met Deltares. Ook heeft hij de erosiebescherming van het Ruimte voor de Rivier project Lexkesveer en de bodembescherming van de Brammenterminal in de Haven van Rotterdam ontworpen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of wilt u een keer vrijblijvend met ons praten over uw project? Neem dan contact op.