Ontwerp

Om u te ondersteunen bij uw projecten in de civiele techniek en woning- en utiliteitsbouw, biedt Firm Ground Engineering diverse ontwerpdiensten op het gebied van geotechniek en op het raakvlak van grond en water.

Onze ruime ervaring in het ontwerpen van funderingen kan ook voor uw project kostenbesparingen met zich meebrengen.

Erosiebescherming is vereist op plaatsen waar water en grond letterlijk raken. Onvoldoende bescherming kan leiden tot aantasting van kades, bodems en zelfs bouwwerken in de naaste omgeving. Bij het ontwerpen van bodem- en kustbescherming houden wij ook nadrukkelijk rekening met de uiteindelijke uitvoering.

U kunt bij Firm Ground Engineering ook terecht voor geotechnische ontwerpen van hulpwerk zoals bouwkuipen, werkplatforms en kraanplatforms, tijdelijke taluds en ontgravingen. Door jarenlang gewerkt te hebben met en voor aannemers kennen wij de uitdagingen van de uitvoering.

Wilt u meer informatie over onze ontwerpdiensten? Of wilt u een vrijblijvende offerte voor een specifieke dienst? Neem dan contact met ons op.